Recent nieuws

Ouders hoeven geen aanvraagformulier meer in te dienen en in principe ook geen attest van inschrijving in een internaat. Ouders ontvangen tussen september en december de gewone toelage voor externe leerlingen op basis van hun gezinssituatie.  Vanaf maart ontvangen zij ook automatisch de extra toelage als interne leerlingen (deze gegevens zijn pas vanaf februari ter beschikking van de uitbetalende instanties).

 

Sommige ouders vragen toch een attest aan om de extra toelage al vroeger te ontvangen.  Dit wordt aanvaard door de uitbetalende instanties. Zij controleren in februari wel aan de hand van de informatie van de overheid of deze leerlingen wel degelijk als intern zijn ingeschreven. Dit gebeurt op basis van de februari-telling.