Pijler 1: Efficiënte studiebegeleiding

Efficiënte studiebegeleiding

Het staat buiten kijf dat studie en studiebegeleiding tot de hoofdtaken van een internaatsopvoeder behoren. Het aanbieden van een goed en gestructureerd studieklimaat wordt bij ons dan ook hoog in het vaandel gevoerd.

Studie: echte studiestimulans

De vaste dagindeling start elke morgen op hetzelfde uur. Na een volle lesdag heerst er grote concentratie en stilte in de studiezaal, waar elke intern zijn of haar huiswerk maakt of studeert voor de volgende test.

Onze opvoeders zorgen voor individuele studiebegeleiding, controleren de schoolagenda en wisselen regelmatig informatie met de dagschool uit. Vanaf het 4de jaar studeren de jongeren op hun kamer en kunnen ze bewijzen dat ze hun studiewerk ernstig nemen. Zo bereiden ze zich voor op het toekomstige ‘studentenleven’.

Onder toezicht en met voldoende tijd voor (extra) begeleiding vindt de intern de stimulans om zijn of haar schoolwerk stipt en nauwgezet af te werken.

We zetten sterk in op studiebegeleiding voor alle leerlingen, zowel in de studiezaal als bij d e kamerstudie. Elke kamergang van de internen (jongens en meisjes, van klein tot groot) wordt uitsluitend voorbehouden voor studie, individuele rust en slaap.