Pijler 1: Efficiënte studiebegeleiding

Efficiënte studiebegeleiding

Het staat buiten kijf dat studie en studiebegeleiding tot de hoofdtaken van een internaatsopvoeder behoren. Het aanbieden van een goed en gestructureerd studieklimaat wordt bij ons dan ook hoog in het vaandel gevoerd.

Studie: echte studiestimulans

Na een volle lesdag heerst er grote concentratie en stilte in de studiezaal, waar elke intern zijn of haar huiswerk maakt of studeert voor de volgende test.

Onder toezicht en met voldoende tijd voor (extra) begeleiding vindt de intern de stimulans om zijn of haar schoolwerk stipt en nauwgezet af te werken;

  • ASO studierichting: eerst studie op eigen school(1u30), daarna aansluiten op de studie van het internaat tot het avondeten(30'). Na het avondeten volgt een extra studie van minimaal 45 minuten op de eigen kamer.
  • TSO studierichting: van 1-3de jaar studie in een eigen studiezaal van 17u30 - 18u30, vanaf 4de jaar kan de intern op de eigen kamer studeren van 17u30 tot 18u45.
  • Theoretische richtingen, zoals Biotechniek en STEM krijgen na het avondeten nog een extra studie van minimaal 45 minuten op de eigen kamer.
  • Beroeps- en BUSO richtingen krijgen dagelijks 30' studie in een eigen studiezaal en vanaf het 4de jaar ook op de eigen kamer.

Tijdens de examenperiode is er reeds kamerstudie vanaf 13u en vanaf 15u ook in de studiezalen op internaat.

We zetten sterk in op studiebegeleiding voor alle leerlingen, zowel in de studiezaal als bij de kamerstudie. We controleren daarbij dagelijks de schoolagenda's en volgen Skore en studieplanning op via Smartschool. Bij (leer-)problemen staan de opvoeders paraat, met een luisterend oor en een bemoedigend schouderklopje, om de boekentas orde op te volgen, om te helpen met het opmaken van een individuele planning, om te helpen bij het leren leren tot het individueel opvolgen en ondersteunen bij remediëring in samenwerking met de vakleerkrachten.

Elke kamergang van de internen (jongens en meisjes, van klein tot groot) wordt uitsluitend voorbehouden voor studie, individuele rust en slaap.