Kostprijs

Kostprijs voor campusinternen: VABI en KSR

De kostprijs voor een volledig jaar op internaat is van verschillende factoren afhankelijk. Voor het schooljaar 2024-2025 bedraagt de algemene prijs van het kostgeld max. €3.300. De dagprijs bedraagt €19,80.

Inclusief alle maaltijden (ontbijt, middagmaal, vieruurtje, avondmaal), alle activiteiten (ook op woensdag), busvervoer bij activiteiten, alle begeleiding, nachtpermanentie en een verblijf in een eigen kamer! 

Kostprijs voor niet-campusinternen: Broederschool, Burgerschool, Onze Jeugd, VMS, VTI

Hier wordt de middagmaaltijdprijs van Campus Zuid in mindering gebracht, dit middagmaal wordt via de schoolfactuur aangerekend (met uitzondering van de woensdagnamiddag, genuttigd op Campus Zuid).

Vermindering

Broers of zussen

Er is een bijkomende vermindering van 7 % voor broers of zussen op de internaten van Sint-Michiel vanaf de tweede broer of zus op internaat. Bij afwezigheid door ziekte vanaf 1 week, met afgifte van een doktersattest, worden de maaltijden in mindering gebracht.

Kinderen ten laste

Vanaf 3 kinderen ten laste volgt een korting.

Maandelijkse betaling

De factuur wordt maandelijks per mail toegestuurd en wordt op basis van de effectieve aanwezigheidsdagen berekend. Bij het begin van het schooljaar bezorgen we een document om via uw bank een domiciliëring op te starten.

Wat is niet inbegrepen in de kostprijs?

  • zakgeld (max. €5) voor versnaperingen
  • zondag internaat: 444 euro per schooljaar
  • printkosten