Onze visie

“Groeien naar zelfstandigheid door samen te leren, te ontspannen en te leven binnen ons internaat in een veilig en open klimaat met professionele pedagogische ondersteuning.”

Samen leren betekent voor ons kansen krijgen en leren uit fouten. Het is belangrijk om op een ordelijke manier zorg te dragen voor jezelf. Sociale vaardigheden worden aangescherpt door de interactie tussen opvoeder en internen. De opvoeder ondersteunt je als coach dankzij de nauwe samenwerking met de dagschool: van leren leren tot stimuleren.

Samen ontspannen betekent in een vaste structuur veel keuzevrijheid hebben. Er is ruimte voor rust op de eigen gang, plezier tijdens de vele activiteiten en kans tot eigen initiatief. Bij ons kent iedereen elkaar. Ons internaat heeft veel diversiteit. We zetten dan ook hard in op een positieve groepsdynamiek waar vriendschappen ontstaan en in een huiselijke sfeer met elkaar kan worden omgegaan.


In onze minimaatschappij leren we op een inclusieve manier samen leven in groep. We delen ons gemengd internaat op in verschillende gangen met een vaste opvoeder. Onze opvoeders dragen met hun voorbeeldfunctie belangrijke waarden en normen uit en leren de internen omgaan met verschillen, intimiteit, hygiëne en zelfredzaamheid.

We zorgen voor omkadering door duidelijk te communiceren over onze regels en afspraken. We bieden gelijke kansen en streven naar welbevinden. Als het even nodig is, zijn we een vangnet en bieden we geborgenheid. Zo creëren we een veilig en open klimaat.


Wekelijks hebben de opvoeders een overlegmoment en zorgen ze voor een goede begeleidingsmix tussen studiecoaching, ontspanning en opvoeding. De directie zorgt mee voor deze balans en waakt over de draagkracht van ons onderwijsinternaat.

We overleggen regelmatig met onze scholen en partners en zetten sterk in op de relatie met de ouders en de intern. Ons team schoolt zich frequent bij om de laatste nieuwe methodieken te hanteren. Zo hebben we een aantal duidelijke draaiboeken en procedures. Op deze manier bieden wij professionele pedagogische ondersteuning.

Samen groeien we naar zelfstandigheid!