Pijler 3: Hartelijke opvoeding

We zetten ons hard in om iedere jongere zich goed te laten voelen op ons internaat. Iedere groep heeft een vaste opvoeder waarmee ze een sterke band opbouwen. We streven ernaar dat onze jongeren zich kunnen ontplooien in de maatschappij van de 21ste eeuw. In hun groeilijn naar zelfstandigheid passen wij onze organisatie aan naar de leeftijd van de intern.

We verwelkomen internen uit verschillende scholen, dankzij hun waaier aan opleidingen krijgen we een unieke mix op internaat. Ons internaat is dan ook een kleine maatschappij. De internen leren uit al de verschillende interacties en staan iedere dag meer en meer op eigen benen.