Pijler 3: Hartelijke opvoeding

Zorg: reis naar zelfstandigheid

Op ons internaat bloeit uw zoon of dochter helemaal open. Ze lachen, studeren, spelen en bouwen vriendschappen voor het leven. In onze leefgemeenschap leren ze voor zichzelf en voor elkaar opkomen en ontwikkelen ze hun eigen persoonlijkheid.
Onze toegewijde opvoeders bieden ondersteuning bij het studeren, organiseren sport en ontspanning en staan de jongeren bij in hun groei naar volwassenheid: zij zijn het luisterend oor en helpen hen verder bij vragen of problemen. Ons begeleidingsteam staat borg voor een hartelijke groepssfeer en het positief welbevinden van uw zoon of dochter.
De vaste dagindeling met een evenwicht tussen studie en ontspanning brengt rust en structuur voor elke intern. Het leven op het internaat laat uw kind of tiener groeien in zelfstandigheid en wordt vaak één van de mooiste ervaringen uit hun jeugd.