Op eigen benen

Studie: echte studiestimulans

De vaste dagindeling start elke morgen op hetzelfde uur. Na een volle lesdag heerst er grote concentratie en stilte in de studiezaal, waar elke intern zijn of haar huiswerk maakt of studeert voor de volgende test.

Onze opvoeders zorgen voor individuele studiebegeleiding, controleren de schoolagenda en wisselen regelmatig informatie met de dagschool uit. Vanaf het 4de jaar studeren de jongeren op hun kamer en kunnen ze bewijzen dat ze hun studiewerk ernstig nemen. Zo bereiden ze zich voor op het toekomstige ‘studentenleven’.

Onder toezicht en met voldoende tijd voor (extra) begeleiding vindt de intern de stimulans om zijn of haar schoolwerk stipt en nauwgezet af te werken.

Community: gezellig samen

Elke jongere heeft een eigen kamer en kan die – volgens afspraak – naar eigen smaak inrichten tot een persoonlijk plekje. Een bed met matras, lavabo, kast en schrijftafel behoren tot de vaste inrichting van elke kamer. De kamers van de jongens en meisjes liggen gescheiden van elkaar. Kans voor ontmoeting en leuke babbels met elkaar passen in de ontspannings- en leefruimtes.

De internen kunnen na hun studietijd uitblazen in de leefruimte met gezellige zithoeken en voldoende multimedia om zich te ontspannen: biljarten, tv-kijken, strip lezen… Voor de sportievelingen wordt het sportterrein of –zaal zijn of haar favoriete plaats.

Op woensdagnamiddag kunnen ze samen met de vrienden naar de film, gaan zwemmen of wandelen, soms is er een uitstap (naar de zee of schaatsen, …). Een leuk initiatief van de internen kan vanzelfsprekend ook.

De community sfeer leeft in de eetzaal, de ontspanningsruimte, op de gang, … Over de verschillende leeftijden heen ontstaat een toffe vriendengroep. Er heerst ook een sterk samenhorigheidsgevoel. Elke jongere voelt er zich thuis in een omgeving die gezelligheid en warmte uitstraalt.

Zorg: reis naar zelfstandigheid

Op ons internaat bloeit uw zoon of dochter helemaal open. Ze lachen, studeren, spelen en bouwen vriendschappen voor het leven. In onze leefgemeenschap leren ze voor zichzelf en voor elkaar opkomen en ontwikkelen ze hun eigen persoonlijkheid.

Onze toegewijde opvoeders bieden ondersteuning bij het studeren, organiseren sport en ontspanning en staan de jongeren bij in hun groei naar volwassenheid: zij zijn het luisterend oor en helpen hen verder bij vragen of problemen. Ons begeleidingsteam staat borg voor een hartelijke groepssfeer en het positief welbevinden van uw zoon of dochter.

De vaste dagindeling met een evenwicht tussen studie en ontspanning brengt rust en structuur voor elke intern. Het leven op het internaat laat uw kind of tiener groeien in zelfstandigheid en wordt vaak één van de mooiste ervaringen uit hun jeugd.