Verbindend klimaat

Verbindend klimaat

Vanuit onze visie “samen groeien naar zelfstandigheid” streven we ernaar om kansrijk, open, warm en hartelijk te zijn. Door de samenwerking met onze verschillende scholen hebben wij een divers publiek. Net dat is een grote meerwaarde van ons internaat en onderscheidt ons van andere internaten. We zetten bewust in om op een inclusieve manier met de insteek van een onderwijsinternaat aan de slag te gaan. Wij vormen een minimaatschappij!

Ons verbindend klimaat start met het engagement van iedere jongere: een verblijf op internaat is een doelbewuste keuze. We leven binnen een groeilijn naar zelfstandigheid voortdurend in groep met aandacht voor het individu.

Dankzij een gevuld programma ’s avonds en de woensdagnamiddag, aangepast aan de doelgroep, streven we ernaar dat iedereen elkaar leert kennen. Gangactiviteiten, graadactiviteiten en een gangwerking versterken dit proces en zorgen voor welbevinden.

Ons internaat kent geen hoge muren: een groen domein met mogelijkheid tot (sportieve) ontspanning. We werpen een blik op de grote wereld: we gaan regelmatig buiten het domein op uitstap en nemen soms zelfs deel aan activiteiten met andere internaten.

Onze good practices:

  • Om verbinding te vergroten tussen alle actoren is het check-in moment van de intern belangrijk: van individuele rondleiding tot een onthaalbrochure. Zo krijgen ze een warm onthaal.
  • De band smeden tussen de jongeren onderling gebeurt tijdens de (pedagogische) activiteiten of tijdens een goed gesprek tijdens het gangmoment.
  • We beluisteren de jongeren hun mening tijdens onze internenraad. Ze leren debatteren op een democratische manier
  • Ouders betrekken als internaat is niet altijd evident. Dankzij informele oudercontacten of een ouderfeest leren ze onze community beter kennen. We brengen hen ook wekelijks op de hoogte van het dagdagelijks gebeuren via een bericht op Smartschool.
  • Onze community stopt niet na het einde van de schoolloopbaan. Ons doel is geslaagd wanneer oud-internen een bezoekje brengen tijdens een opendeurdag of het internaat promoten als een echte ambassadeur.
  • Ons team heeft elk hun eigen invalshoek: van orthopedagoog tot (sport)leerkracht. Vanuit hun eigen sterktes leggen ze connectie met de intern.
  • In onze werking is het preventieve belangrijker dan het curatieve: we zetten in op (veel) gesprekken: individueel of in groep. We waarderen onze jongeren: van een klein compliment tot een luisterend oor.

We groeien stap voor stap met vallen en opstaan. We geven kansen en vertrouwen: respect en dialoog staan daarbij centraal. Als onze jongeren zich tijdens hun internaatloopbaan hebben gevormd tot goede burgers en klaar zijn voor de echte maatschappij, dan is ons doel geslaagd.