VIRTUEEL-GRONDPLAN

1. HOOFDGEBOUW
2. SPEELPLAATS INTERNAAT
3. SLAAPKAMER JONGENS
4. V.A.B.I
5. SCHOOLRESTAURANT
6. SLAAPKAMER MEISJES
7. SPORTHAL
8. SPORTVELDEN
9. BOTANIQUE
10. HOOFDINGANG
11. STUDIEZAAL
12. NIEUWBOUW
13. BOTERMARKT
14. STATION, 750m in vogelvlucht van het internaat